logopedia rzeszówpedagogika rzeszów

Producenci

1001 porad dla rodziców i terapeutów...

1001 porad dla rodziców i terapeutów...
1001 porad dla rodziców i terapeutów...
Ellen Notbohm i Veronica Zysk proponują mnóstwo zabaw i ćwiczeń, które pozytywnie wpłyną na rozwój dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Te skuteczne wskazówki pomogą dziecku odnosić sukcesy w domu,w szkole i w codziennych kontaktach z ludźmi. Przedstawione rozwiązania i strategie dostosowane są do różnych stylów uczenia się i zdolności dzieci. Wiele porad zmodyfikowano z myślą o nastolatkach i wyzwaniach, jakim muszą one sprostać, żyjąc z zaburzeniem ze spektrum autyzmu. 1001 porad to niezwyk
Cena: 49,90 zł

101 ćwiczeń gier i zabaw

101 ćwiczeń gier i zabaw
101 ćwiczeń gier i zabaw
W książce 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej doświadczona terapeutka zajęciowa Tara Delaney podpowiada, jakie rodzaje aktywności sprzyjają rozwojowi dzieci i jak można się uczyć, świetnie się przy tym bawiąc. Zajęcia proponowane w książce zapewnią dziecku rozrywkę oraz prawidłową stymulację a wiele z ćwiczeń można wykonywać zarówno w domu, jak i na dworze!
Cena: 27,00 zł

Autyści. Jak odbierają i rozumieją świat

Autyści. Jak odbierają i rozumieją świat
Autyści. Jak odbierają i rozumieją świat
Książka dr Marii Piszczek jest niewątpliwie znaczącą publikacją dotyczącą problemu autyzmu. Książka napisana w przejrzysty, klarowny sposób to przydatna lektura a jednocześnie narzędzie pracy dla osób zajmujących się dziećmi autystycznymi (terapeutów, rodziców). Książka składa się z sześciu obszernych części: 1. Do stawiania jakich hipotez upoważniają nas wypowiedzi osób z autyzmem, ich rodziców i terapeutów 2. Mechanizmy i wymiary uwagi oraz ćwiczenia, dzięki którym można poprawić
Cena: 36,00 zł

Autyzm

Autyzm
Autyzm
Organizacja pomocy rodzinom dzieci autystycznych, prezentowana przez Autorów, imponuje swoim zasięgiem, różnorodnością form wsparcia, elastycznością w rozwiązywaniu problemów dzieci autystycznych i ich rodzin oraz ogromnym zaangażowaniem wielu środowisk.Mam nadzieję, że cenny materiał zawarty w tej monografii zostanie wykorzystany przez środowiska polskie i pomoże w budowaniu godnego życia dzieci autystycznych i ich rodzin. Prof. Hanna Jaklewicz, autorka książki Autyzm wczesnodziecięcy.
Cena: 34,90 zł

Autyzm - przełom w podejsciu

Autyzm - przełom w podejsciu
Autyzm - przełom w podejsciu
Jako chłopiec, Raun Kaufman został zdiagnozowany przez ekspertów jako dziecko autystyczne, o IQ poniżej 30 i wymagające specjalistycznej opieki medycznej. Lata później, Raun ukończył studia z zakresu Etyki Biomedycznej na Uniwersytecie Browna, stał się znanym i cenionym ekspertem od zaburzeń ze spektrum autyzmu, a przede wszystkim najlepszym dowodem na to, że z autyzmu da się wyjść. W swojej poruszającej książce Kaufman wyjaśnia, jakie to uczucie być autystycznym dzieckiem i pokazuje, w jaki sp
Cena: 39,90 zł

Autyzm - Przyczyny, symptomy, terapia w.2

Autyzm - Przyczyny, symptomy, terapia w.2
Autyzm - Przyczyny, symptomy, terapia w.2
Autorka w swej pracy porusza problem diagnozowanego ostatnio coraz częściej zaburzenia rozwoju, jakim jest autyzm. Pomimo przeprowadzenia wielu badań wciąż nie wiemy, jak dochodzi do jego powstania, nie potrafimy więc mu zapobiegać, a w przypadku wielu osób dobrać dającej oczekiwane efekty terapii. Książka składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym Autorka dokonuje obszernego przeglądu stanowisk dotyczących sformułowania samej definicji autyzmu (w tym jej zakresu) oraz jego przyczyn. Czyni t
Cena: 23,50 zł

Autyzm a czytanie ze zrozumieniem + CD

Autyzm a czytanie ze zrozumieniem + CD
Autyzm a czytanie ze zrozumieniem + CD
Książka Josepha Portera, pedagoga specjalnego, stanowi narzędzie pracy, dzięki któremu nauka czytania ze zrozumieniem staje się łatwiejsza zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autor opracował dziewięćdziesiąt, podzielonych na dziewięć poziomów, niezwykłych lekcji o zwierzętach i aż osiemnaście arkuszy pracy. Arkusze występują w czterech wariantach, a każdemu z nich towarzyszy scenariusz zajęć. Na poszczególnych poziomach znajdują się po dwa ćwiczenia budowan
Cena: 56,00 zł

Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań

Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań
Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju to książka, która dokładnie definiuje, czym jest, a czym nie jest zaburzenie autystyczne. Autor, opierając się na najnowszych klasyfikacjach zaburzeń, doniesieniach z literatury przedmiotu oraz własnych badaniach, charakteryzuje autyzm, różnicując go od innych deficytów rozwoju oraz takich zaburzeń, jak zespół Aspergera, Retta czy zespół Krzywego Chromosomu X. Dzięki zawartym w książce opisom cech autyzmu oraz zaproponowanej przez a
Cena: 23,50 zł

Autyzm a wzesna interwencja

Autyzm a wzesna interwencja
Autyzm a wzesna interwencja
Wczesna interwencja może radykalnie odmienić los dziecka i poprawić jakość nie tylko jego życia, ale także całej jego rodziny. Tak ogromny bywa jej wpływ. Jeśli od najwcześniejszych lat życia dziecka zaczniemy kłaść solidne fundamenty pod przyszłe procesy uczenia się, to zwiększymy jego szanse na odniesienie sukcesu w wieku dorosłym. Niestety często dzieje się tak, że po przeprowadzeniu diagnozy dziecka rodzice zostają z nią sami, pozbawieni istotnych informacji poruszają się po omacku, nie wied
Cena: 68,00 zł

Autyzm dzieciecy, zagadnienia diagnozy i terapii

Autyzm dzieciecy, zagadnienia diagnozy i terapii
Autyzm dzieciecy, zagadnienia diagnozy i terapii
Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy. Celem badań było także określenie związku między stopniem autyzmu a poziomem i profilem rozwoju psychoruchowego dzieci. Wyniki tych badań mogą być zastosowane przez terapeutów w ich pracy z osobami dotkniętymi autyzmem, a także w diagnozie i profilaktyce tej choroby. Książka adresowana do specjalistów zajmujących się problematyką autyzmu, studentów oraz rodziców d
Cena: 24,90 zł

Autyzm i AAC

Autyzm i AAC
Autyzm i AAC
Praca dotyczy bardzo istotnej i doniosłej społecznie problematyki, jaką stanowi prezentacja rozmaitych form wspomagania procesu komunikacji osób z autystycznym spektrum zaburzeń (ASD). Autorzy wykorzystali z jednej strony aktualne dane z literatury sięgając do prac wybitnych badaczy zamieszczonych w publikacjach książkowych oraz czasopismach o znaczeniu i zasięgu międzynarodowym. Obszerna monografia wychodzi na przeciw pilnym potrzebom związanym z udostępnianiem najnowszych informacji w zakresie
Cena: 44,00 zł

Autyzm i problemy natury sensorycznej

Autyzm i problemy natury sensorycznej
Autyzm i problemy natury sensorycznej
Autyzm i problemy natury sensorycznej - Temple Grandin. W niniejszej publikacji Temple Grandin - wysoko funkcjonująca osoba z autyzmem, doktor zoologii i znana na całym świecie działaczka na rzecz dobrostanu zwierząt - opowiada o swoim dzieciństwie i problemach związanych z dorastaniem z perspektywy osoby z zaburzeniami z ASD. Doświadczenia własne autorki stanowią pretekst do przekazania Czytelnikowi rad dotyczących wychowywania dziecka z autyzmem. W książce skupiono się na sposobie myślenia osó
Cena: 18,50 zł

Autyzm w centrum uwagi. Podrecznik z ćwiczeniami

Autyzm w centrum uwagi. Podrecznik z ćwiczeniami
Autyzm w centrum uwagi. Podrecznik z ćwiczeniami
W 1995 roku Tom McKernan i John Mortlock stworzyli pierwszy podręcznik do szkolenia personelu pracującego z dorosłymi osobami z autyzmem. Ich podejście do tematu jest jasne, praktyczne i systematyczne. Zajmują się triadą zaburzeń w zakresie rozwoju interakcji społecznych, komunikacji i wyobraźni oraz analizują powtarzające się wzory zachowań, które stanowią główne problemy obecne we wszelkich formach zaburzeń autystycznych. Podają jasne przykłady zachowania autystycznego, omawiają sposoby pomocy
Cena: 32,00 zł

Autyzm Wyjaśnienie tajemnicy - Frith Uta

Autyzm Wyjaśnienie tajemnicy - Frith Uta
Autyzm Wyjaśnienie tajemnicy - Frith Uta
Jedna z najnowszych publikacji na temat autyzmu, opierająca się zarówno na badaniach psychologicznych, jak i neuropsychologicznych. Obala powszechny mit, że przyczyna autyzmu tkwi w braku miłości ze strony matki, w jej oschłości wobec dziecka. Autorka wskazuje właściwe metody postępowania z dzieckiem dotkniętym autyzmem, a także przestrzega przed nieodpowiednimi, które są wciąż stosowane. W interesujący sposób przedstawiono tu również przypadki znane z historii, a obecnie zdiagnozowane jako auty
Cena: 69,90 zł

Autyzm: wiecej niż podstawy. Leczenie zaburzeń...

Autyzm: wiecej niż podstawy. Leczenie zaburzeń...
Autyzm: wiecej niż podstawy. Leczenie zaburzeń...

Świetna książka! Podaje sprawdzone i poparte badaniami sposoby poprawienia funkcjonowania osób z autyzmem. Nie każdy wie, że na przykład niedobór cholesterolu (ogólnie cieszącego się złą sławą) powoduje zaburzenia funkcjonowania mózgu, mogące prowadzić do autyzmu, Zespołu Tourette'a, ADHD, Zespołu Downa, itp. Albo jak leczyć zaburzenia przewodu pokarmowego, powszechne u autystycznych dzieci, co jednocześnie bardzo poprawia ich zachowania (jeśli nas boli brzuch, a ktoś od nas czegoś chce, też zachowujemy się autystycznie). Zamieszczamy spis treści: istne bogactwo tematów do zastosowania natychmiast!

Cena: 80,00 zł

Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej

Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej
Autyzm. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej
Najnowsza książka profesor Ewy Pisuli zawiera dogłębną refleksję dotyczącą podstaw teoretycznych, czyli terminologii związanej z autyzmem i klasyfikacji tego zaburzenia, wnikliwy komentarz do danych epidemiologicznych, a także niezwykle szczegółową analizę aktualnego stanu badań w zakresie: szeroko rozumianej charakterystyki autyzmu i jego przyczyn oraz bieżącej praktyki klinicznej. Liczba badań z udziałem osób dotkniętych autyzmem może wskazywać, że zaburzenie to zostało dość dobrze poznane. Au
Cena: 29,90 zł

Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum...

Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum...
Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum...
Autyzm. Zapobieganie zaburzeniom ze spektrum - Robert Melillo
Cena: 39,00 zł

Autyzm... Co to dla mnie znaczy?

Autyzm... Co to dla mnie znaczy?
Autyzm... Co to dla mnie znaczy?
Catherine Faherty oferuje podejście poszerzające rozumienie autyzmu zachęca osoby autystyczne do lepszego poznawania siebie samych. Jej podręcznik jest dla dzieci autystycznych skarbnicą wiedzy, która pozwala im uświadomić sobie własną naturę, zrozumieć ją i zwiększyć poczucie własnej wartości. Taka publikacja bardzo by pomogła mojej rodzinie i mnie, kiedy byłem dzieckiem. Dave Spicer, zdiagnozowany w wieku 46 lat Autorka podręcznika przedstawia typowe, codzienne sytuacje, z którymi mają do cz
Cena: 59,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl