logopedia rzeszówpedagogika rzeszów

Opcje przeglądania
Producenci

Czytanie ze zrozumieniem kl. 5

Czytanie ze zrozumieniem kl. 5
Czytanie ze zrozumieniem kl. 5
Wybór testów ma na celu ćwiczyć i doskonalić technikę cichego czytania ze zrozumieniem u uczniów klasy piątej. Ćwiczenia zostały przygotowane w oparciu o teksty literackie, spoza kanonu lektur szkolnych. Na ich podstawie uczeń samodzielnie wykonuje szereg zadań testowych o charakterze analitycznym, dokonuje interpretacji i syntezy. Zestaw różnorodnych zadań (analiza tekstu, prace redakcyjne, ćwiczenia gramatyczne) pozwala kompleksowo zbadać poziom wiedzy polonistycznej ucznia i co nadrzędne spra
Cena: 30,40 zł

Analogie sylabowe

Analogie sylabowe
Analogie sylabowe

Analogia to metoda rozumowania, w której szuka się tych samych relacji w różnych sytuacjach, bądź stosuje się te same schematy rozumowania w odmiennych warunkach.  Analogia ułatwia transfer (przenoszenie)  wiedzy i szczegółowych rozwiązań z jednego problemu na drugi, a nawet z jednej dziedziny na zupełnie inną. Obok kategoryzacji analogia stanowi istotny wymiar rozwoju intelektualnego człowieka. Myślenie przez analogię warunkuje skuteczne uczenie się odmiany wyrazów i umiejętność budowania zdań gramatycznie poprawnych, przyswajanie reguł społecznych i ich stosowanie w kontaktach indywidualnych i grupowych. Myślenie przez analogie wymaga dostrzeżenia relacji, dostrzeżenia różnic,  dokonania analizy, odkrycia reguły, wykorzystania reguły. Jest ono zależne od funkcji lewej półkuli mózgu. Ćwiczenia rozumowania przez analogię powinny być prowadzone w przypadkach zaburzeń komunikacji językowej, zakłóceń uwagi i koncentracji oraz w sytuacji specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. W zależności od zastosowanego materiału analogie można podzielić na: atematyczne (abstrakcyjne), tematyczne, językowe (na materiale werbalnym).

Cena: 60,00 zł

Gdzie jest A?

Gdzie jest A?
Gdzie jest A?

Początek nauki czytania powinien być dla dziecka zabawą, która dostarcza nie tylko przyjemności płynącej z działania, ale również radości wynikającej z rozwiązywania nowych,   trudnych zadań. Prawidłowe dobranie samogłosek, podanie ich po odczytaniu przez dorosłego, czy wreszcie samodzielne ich odczytanie budują w dziecku poczucie własnej wartości, wiarę w swoje możliwości i oswajają z językiem pisanym. Ponieważ samogłoski przetwarzane są w strukturach  prawej półkuli mózgu nawet małe dzieci szybko osiągają sukces, który jest ważnym elementem kształtowania obrazu samego siebie. Samogłoski zapisane są białym drukiem na czarnym tle. Wyniki badań neurobiologicznych pokazały, że koncentrowanie wzroku na obrazach przebiega najefektywniej gdy stosuje się jasne wzory na ciemnym tle. Zabawa  samogłoskami powinna przebiegać zgodnie z trzema etapami uczenia się  przez naśladownictwo (powtarzanie), współdziałanie (rozumienie, podawanie odczytanej przez dorosłego odpowiedniej samogłoski), instrukcję (samodzielne czytanie).

Cena: 36,00 zł

Sylaby inaczej 1 (prymarne)

Sylaby inaczej 1 (prymarne)
Sylaby inaczej 1 (prymarne)

Wiele dzieci ma trudności z różnicowaniem sylab, już na początkowym etapie nauki czytania. Wówczas często rodzice i terapeuci sądzą, całkowicie niesłusznie, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do poznawania języka pisanego. A właśnie te dzieci powinny uczyć się czytać wcześnie, by zdążyły przygotować się do podjęcia nauki w klasie zerowej. Sporządzane  przez badaczy mapy wydatności (saliency map) pozwoliły uzyskać informacje o hierarchii obiektów w scenie wizualnej. „Wskaźnikiem wyróżniania się danego fragmentu obrazu na mapie wydatności jest jego jasność. Im jaśniejszy jest fragment, tym silniej przyciąga wzrok.” Ponieważ obiekty jaśniejsze powodują fiksację wzroku, łatwiej można uzyskać koncentrację na białych obrazach liter umieszczonych na silnie skontrastowanym czarnym tle.

 

Cena: 38,00 zł

Sylaby inaczej 2 (zamknięte)

Sylaby inaczej 2 (zamknięte)
Sylaby inaczej 2 (zamknięte)

Wiele dzieci ma trudności z różnicowaniem sylab, już na początkowym etapie nauki czytania. Wówczas często rodzice i terapeuci sądzą, całkowicie niesłusznie, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do poznawania języka pisanego. A właśnie te dzieci powinny uczyć się czytać wcześnie, by zdążyły przygotować się do podjęcia nauki w klasie zerowej.  Sporządzane  przez badaczy mapy wydatności (saliency map) pozwoliły uzyskać informacje o hierarchii obiektów w scenie wizualnej. „Wskaźnikiem wyróżniania się danego fragmentu obrazu na mapie wydatności jest jego jasność. Im jaśniejszy jest fragment, tym silniej przyciąga wzrok.” Ponieważ obiekty jaśniejsze powodują fiksację wzroku, łatwiej można uzyskać koncentrację na białych obrazach liter umieszczonych na silnie skontrastowanym czarnym tle.

Cena: 38,00 zł

Sylaby inaczej 3 (sekundarne)

Sylaby inaczej 3 (sekundarne)
Sylaby inaczej 3 (sekundarne)

Wiele dzieci ma trudności z różnicowaniem sylab, już na początkowym etapie nauki czytania. Wówczas często rodzice i terapeuci sądzą, całkowicie niesłusznie, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do poznawania języka pisanego. A właśnie te dzieci powinny uczyć się czytać wcześnie, by zdążyły przygotować się do podjęcia nauki w klasie zerowej.  Sporządzane  przez badaczy mapy wydatności (saliency map) pozwoliły uzyskać informacje o hierarchii obiektów w scenie wizualnej. „Wskaźnikiem wyróżniania się danego fragmentu obrazu na mapie wydatności jest jego jasność. Im jaśniejszy jest fragment, tym silniej przyciąga wzrok.” Ponieważ obiekty jaśniejsze powodują fiksację wzroku, łatwiej można uzyskać koncentrację na białych obrazach liter umieszczonych na silnie skontrastowanym czarnym tle.

Cena: 30,00 zł

Sylaby inaczej 4 (wieloznaki)

Sylaby inaczej 4 (wieloznaki)
Sylaby inaczej 4 (wieloznaki)

Wiele dzieci ma trudności z różnicowaniem sylab, już na początkowym etapie nauki czytania. Wówczas często rodzice i terapeuci sądzą, całkowicie niesłusznie, że dziecko nie jest jeszcze gotowe do poznawania języka pisanego. A właśnie te dzieci powinny uczyć się czytać wcześnie, by zdążyły przygotować się do podjęcia nauki w klasie zerowej. Sporządzane przez badaczy mapy wydatności pozwoliły uzyskać informacje o hierarchii obiektów w scenie wizualnej. „Wskaźnikiem wyróżniania się danego fragmentu obrazu na mapie wydatności jest jego jasność. Im jaśniejszy jest fragment, tym silniej przyciąga wzrok.” Ponieważ obiekty jaśniejsze powodują fiksację wzroku, łatwiej można uzyskać koncentrację na białych obrazach liter umieszczonych na silnie skontrastowanym czarnym tle.

Cena: 38,00 zł

6-latek czyta. Wprawki w czytaniu dla uczniów rozpoczynających naukę czytania

6-latek czyta. Wprawki w czytaniu dla uczniów rozpoczynających naukę czytania
6-latek czyta. Wprawki w czytaniu dla uczniów rozpoczynających naukę czytania
Książka zawiera zestaw ćwiczeń – wprawek ułatwiających opanowanie techniki czytania przez najmłodszych uczniów. W publikacji znajdują się wyłącznie teksty, opracowane według zasad terapii pedagogicznej i metodyki kształcenia wczesnoszkolnego. Dziecko koncentruje się przede wszystkim na doskonaleniu technicznej strony czytania, której skuteczne opanowanie ułatwi w późniejszym czasie rozumienie czytanego tekstu.
Cena: 13,99 zł

Czy tu czy tam - czytam!

Czy tu czy tam - czytam!
Czy tu czy tam - czytam!
Ksiazka ,,Czy tu, czy tam - czytam!" zawiera 20 testów ksztalcacych umiejetnosc czytania ze zrozumieniem. Wszystkie testy maja taka sama konstrukcje. Skladaja sie z tekstu, pytan dotyczacych jego tresci oraz odpowiedzi podanych do wyboru. Niektóre teksty sa fragmentami ksiazek stanowiacych literature dla dzieci, inne pochodza z publikacji popularnonaukowych. Testy podzielono na trzy czesci. Pierwsza czesc zawiera 5 najlatwiejszych testów, druga czesc sklada sie z 10 testów o srednim stopniu t
Cena: 19,90 zł

Czytam-Słucham-Mówie-Rozumiem: W świecie bajek.

Czytam-Słucham-Mówie-Rozumiem: W świecie bajek.
Czytam-Słucham-Mówie-Rozumiem: W świecie bajek.
Czytam-Słucham-Mówię-Rozumiem: W świecie bajek - Dorota Dańska, Marianna Krawiec. Zestaw ćwiczeń będący efektem autorskiego projektu, realizowanego w ramach Programu Edukacyjno-Rehabilitacyjnego: Słucham - Mówię - Czytam - Rozumiem przez specjalistów ze Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Radomiu: logopedę Mariannę Krawiec i surdopedagoga Dorotę Dańską. Zestaw jest skierowany, przede wszystkim, do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wie
Cena: 25,60 zł

Czytanie ze zrozumieniem kl. 3

Czytanie ze zrozumieniem kl. 3
Czytanie ze zrozumieniem kl. 3
Sprawdziany przeznaczone są dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej. Zawierają 16 testów, z których każdy rozpoczyna się fragmentem lektury szkolnej. Służą kształceniu i sprawdzaniu umiejętności: czytania ze zrozumieniem, interpretacji tekstów i wyciągania wniosków. Zawierają polecenia z zakresu gramatyki i ortografii, które zostały ujęte w sposób funkcjonalny, tzn. poszczególne zadania wynikają z analizy i interpretacji tekstu. Inspirują do redagowania przez dzieci użytkowych form wypowied
Cena: 30,40 zł

Czytanie ze zrozumieniem kl. 6

Czytanie ze zrozumieniem kl. 6
Czytanie ze zrozumieniem kl. 6
Zestaw ćwiczeń sprawdzających rozumienie czytanego tekstu. W opracowaniu wykorzystano teksty literackie spoza kanonu lektur szkolnych. W oparciu o fragment utworu oraz materiał zgromadzony w ćwiczeniach, uczeń wykonuje dłuższą pracę redakcyjną. Testy są tak pomyślane, aby kształcić umiejętność redagowania zarówno literackich, jak i użytkowych form wypowiedzi.
Cena: 30,40 zł

Czytanki ze zrozumieniem

Czytanki ze zrozumieniem
Czytanki ze zrozumieniem
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmuje czterdzieści czytanek, których tematyka dotyczy świąt i uroczystości obchodzonych w Polsce oraz zagadnień i problemów omawianych na lekcjach. Dzięki tym tekstom dziecko może utrwalać znajomość liter, ćwiczyć czytanie, poznawać nowe wyrazy i poszerzać swoją wiedzę. W drugiej części książki znajdują się ćwiczenia dotyczące czytanek. Dziecko musi między innymi uzupełniać zdania, wybierać prawidłowe sformułowania, wskazywać błędy, łączyć
Cena: 16,00 zł

Dziecięce opowiastki - Czytanie ze zrozumieniem

Dziecięce opowiastki - Czytanie ze zrozumieniem
Dziecięce opowiastki - Czytanie ze zrozumieniem
"DZIECIĘCE OPOWIASTKI. Czytanie ze zrozumieniem oraz ćwiczenia utrwalające prawidłową wymowę głosek zębowych" Dziecięce opowiastki zostały napisane z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, znajdujących się na ostatnim etapie terapii zaburzeń artykulacyjnych w obrębie głosek zębowych. Z doświadczenia wyniesionego z pracy z dziećmi wiem, że automatyzacja prawidłowej wymowy korygowanych głosek jest najdłuższym i najtrudniejszym etapem pracy. Prawidłowa artykulacja w sy
Cena: 25,60 zł

Historyjki obrazkowo - zdaniowe z pytaniami

Historyjki obrazkowo - zdaniowe z pytaniami
Historyjki obrazkowo - zdaniowe z pytaniami
Historyjki obrazkowo-zadaniowe z pytaniami - Małgorzata Barańska Historyjki obrazkowo-zdaniowe z pytaniami przeznaczone są dla dzieci 6-letnich (a nawet młodszych), które rozpoczęły już naukę czytania. Mogą służyć również dzieciom starszym, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub jest globalnie opóźniony. Historyjki mogą być pomocą dydaktyczną do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czy rewalidacyjnych, prowadzonych zarówno indywidualnie, jak i z kilkorgiem dzieci. Maluchy mogą układać je równ
Cena: 32,00 zł

Nauka czytania od A do Z metodą sylabową

Nauka czytania od A do Z metodą sylabową
Nauka czytania od A do Z metodą sylabową
Publikacja stanowi cenną pomoc wspomagającą naukę czytania. Wspiera ten proces i może być wykorzystywana zarówno samodzielnie, jak również z każdym zestawem podręczników dla uczniów klasy 1. W książce zastosowano kolejność wprowadzania liter zgodnie z zasadą stopniowania trudności. Dwuznaki, trójznaki oraz głoski zapisywane w dwojaki sposób występują tak jak w elementarzu, czyli po zapoznaniu uczniów ze wszystkimi literami, które pisze się zgodnie z zasadą fonetyczną. Przy analizie i syntezie wp
Cena: 35,00 zł

Poznaję litery i głoski

Poznaję litery i głoski
Poznaję litery i głoski
Książka została przygotowana dla dzieci, które poznają litery i głoski występujące w języku polskim oraz dla uczniów, którzy utrwalają zdobytą wiedzę na ich temat. Publikacja została podzielona na dwie części. W każdej z nich znajdują się zadania dotyczące 24 podstawowych liter i głosek. Do książki dołączona jest płyta CD z materiałem dźwiękowym do ćwiczeń.
Cena: 19,90 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl