logopedia rzeszówpedagogika rzeszów

Producenci

1 SP Ortograffiti SP Matematyka bez trudności

1 SP Ortograffiti SP Matematyka bez trudności
1 SP Ortograffiti SP Matematyka bez trudności
Seria ORTOGRAFFITI dla uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV - V szkoły podstawowej składa się z 2 zeszytów. Zeszyty stanowią kompletną całość i w pełni wspomagają rozwój podstawowych umiejętności matematycznych dziecka w szkole podstawowej. Zeszyt pierwszy zawiera zadania ćwiczące umiejętność wykonywania działań na liczbach naturalnych. Materiał podzielony został na bloki tematyczne. Każdy z nich dotyczy innego kontynentu i zawiera ćwiczenia rozwijające różnorodne umiejętn
Cena: 25,00 zł

28 zabaw muzycznych + 2 CD komplet

28 zabaw muzycznych + 2 CD komplet
28 zabaw muzycznych + 2 CD komplet
Nagrania i scenariusze zabaw zostały stworzone na podstawie prac Barbary Sher, której warsztaty i publikacje traktujące o roli zabawy są cenione przez rodziny, dzieci, nauczycieli i terapeutów na całym świecie. Książeczka prezentuje aktywne zabawy dla dzieci w wieku 38 lat o charakterze interaktywnym. Można je zaadaptować tak, że każdy, niezależnie od zdolności, będzie mógł się bawić. Nie istnieją tu dobre i złe odpowiedzi. Nie potrzeba żadnych materiałów. Nasza propozycja stanowi dla dzieci i p
Cena: 15,75 zł

6-latek czyta. Wprawki w czytaniu dla uczniów rozpoczynających naukę czytania

6-latek czyta. Wprawki w czytaniu dla uczniów rozpoczynających naukę czytania
6-latek czyta. Wprawki w czytaniu dla uczniów rozpoczynających naukę czytania
Książka zawiera zestaw ćwiczeń – wprawek ułatwiających opanowanie techniki czytania przez najmłodszych uczniów. W publikacji znajdują się wyłącznie teksty, opracowane według zasad terapii pedagogicznej i metodyki kształcenia wczesnoszkolnego. Dziecko koncentruje się przede wszystkim na doskonaleniu technicznej strony czytania, której skuteczne opanowanie ułatwi w późniejszym czasie rozumienie czytanego tekstu.
Cena: 13,99 zł

ABC liczenia. Wierszyki matematyczne

ABC liczenia. Wierszyki matematyczne
ABC liczenia. Wierszyki matematyczne
Poznawanie pojęć matematycznych występuje w wielu sytuacjach życia codziennego. Obok przeliczenia dziecko poznaje również terminy dotyczące wielkości, położenia, odległości, ciężaru i wiele innych. Jeżeli pojęcia te wiążą się z literaturą, zabawą, wierszem, czyli treścią, zrozumienie ich i przyswojenie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. ABC liczenia to 16 wierszyków matematycznych. Każdemu z nich poświęcono w książce dwie strony. Na pierwszej znajdują się obrazki do oglądania, rozmów i przel
Cena: 12,00 zł

Aby polubić matematykę. Zestaw ćwiczeń

Aby polubić matematykę. Zestaw ćwiczeń
Aby polubić matematykę. Zestaw ćwiczeń
Książka zawiera ćwiczenia dla dzieci mających trudności w uczeniu się matematyki. Kolejne rozdziały to: Pamięć i operacje pamięciowe, Spostrzeganie oraz Orientacja przestrzenna
Cena: 18,50 zł

Bezpiecznie przez życie czyli jak uczyć dziecko...

Bezpiecznie przez życie czyli jak uczyć dziecko...
Bezpiecznie przez życie czyli jak uczyć dziecko...
Książka jest doskonałą pomoca dla wszystkich rodziców, którzy pragną wytłumaczyć swoim dzieciom zagrożenia współczesnego świata, ale nie bardzo wiedzą, jak to zrobić. Przedstawione w niej zostały najczęściej występujące sytuacje, które są niebezpieczne dla najmłodszych i mogą powodować utratę zdrowia, a nawet życia. Sa one omówione w poszczególnych rozdziałach.
Cena: 13,00 zł

Boże Narodzenie. KP dla uczniów ze specjalnymi...

Boże Narodzenie. KP dla uczniów ze specjalnymi...
Boże Narodzenie. KP dla uczniów ze specjalnymi...
Karty pracy opierają się na materiale obrazkowym i wyrazowym, służą nauce czytania globalnego i doskonalą umiejętność liczenia. Ćwiczenia zostały opracowane tak, aby nauczyciel mógł je dostosować do możliwości uczniów i realizować ten sam temat ze wszystkimi osobami w grupie, niezależnie od zróżnicowanego poziomu ich umiejętności. Zadania można dowolnie modyfikować i wszechstronnie wykorzystywać, na przykład zamieszczone w publikacji rysunki można potraktować jako puzzle (w wersji łatwiejszej lu
Cena: 31,00 zł

Co dzien naprzód! Oto świat

Co dzien naprzód! Oto świat
Co dzien naprzód! Oto świat
Karty pracy Co dzień naprzód! wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: - przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; - przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem; - uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej; - uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka
Cena: 36,00 zł

Co dzień naprzód! Oto ja!

Co dzień naprzód! Oto ja!
Co dzień naprzód! Oto ja!
Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Karty pracy Co dzień naprzód! wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem; uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej; uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawc
Cena: 33,00 zł

Cwiczenia edukacyjne. Co dzien łatwiej 1

Cwiczenia edukacyjne. Co dzien łatwiej 1
Cwiczenia edukacyjne. Co dzien łatwiej 1
Książka pokazuje proste ćwiczenia przeznaczone dla wszystkich dzieci prawidłowo rozwijających się, ale także dla dzieci m.in. z dysleksją, z zaburzeniami rozwojowymi, z autyzmem, Zespołem Downa czy niepełnosprawnością intelektualną. Ćwiczenia mogą być modyfikowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb. Są integralnym elementem całej terapii i nie jest wymagane wykonywanie ich w kolejności przedstawionej w książce. Występują bowiem na różnych etapach terapii. Ćwiczenia dobrano w taki sposób,
Cena: 20,00 zł

Cztery pory roku - Jesień

Cztery pory roku - Jesień
Cztery pory roku - Jesień
CZTERY PORY ROKU. JESIEŃ to zestaw ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności przeznaczony dla uczniów klas młodszych, zakładający: bogacenie zasobu słownictwa, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, usprawnianie grafomotoryki, poszerzanie wiedzy ogólnej dziecka. Zestaw zawiera: teksty o różnym stopniu trudności, krzyżówki, quizy, kolorowanki, historyjki obrazkowe, zagadki i różne niespodzianki. Ćwiczenia sprawdzają się w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in
Cena: 25,60 zł

Czytam i rozumiem.. Lingwistyczna teoria nauki czytania

Czytam i rozumiem.. Lingwistyczna teoria nauki czytania
Czytam i rozumiem.. Lingwistyczna teoria nauki czytania

Wydanie drugie poprawione i rozszerzone
... co można zrobić w sytuacji kryzysu dla młodzieży polskiej? ... trzeba dzieci, młodzież i studentów zacząć uczyć czytania, czytania szybkiego, mądrego, skutecznego i twórczego.
Regina Pawłowska
Publikacja jest adresowana do wszystkich nauczycieli, a szczególnie do polonistów.
Jej treść stanowią:
opis wieloczynnościowego procesu czytania
charakterystyka pojęcia sprawności czytania
problematyka rozumienia tekstów czytanych
prezentacja wyników badań nad stanem umiejętności czytania
koncepcja szkolnego kształcenia sprawności czytania

Cena: 25,00 zł

Ćwiczenia słownikowe zwiazki frazeologiczne...

Ćwiczenia słownikowe zwiazki frazeologiczne...
Ćwiczenia słownikowe zwiazki frazeologiczne...
Ćwiczenia słownikowe związki frazeologiczne - Karolina Kuna. Publikacja Ćwiczenia słownikowe związki frazeologiczne, synonimy i antonimy przeznaczona jest do pracy z dziećmi z niedosłuchem, a także jako pomoc w terapii pacjentów z niedokształceniem mowy, z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Może też stanowić użyteczny materiał dla rodziców oraz pedagogów do pracy z dziećmi z prawidłowo rozwijającą się mową. Książka zawiera wstęp, instrukcję Jak pracow
Cena: 10,00 zł

Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii ch-h

Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii ch-h
Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii ch-h
Publikacja zawiera zestaw wierszy oraz ćwiczeń do wykorzystania podczas terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IVVI. Przedstawiony materiał ortograficzny nie tylko pomaga doskonalić praktyczne umiejętności i znajomość zasad pisowni liter ch i h, ale także usprawnia procesy analizy i syntezy wzrokowej. W publikacji znajdują się różnorodne ćwiczenia, takie jak: logogryfy, krzyżówki, przeskakiwanki, szyfrowanki, które wzbogacają słownictwo i stymulują rozwój intelektualny. Zaproponowane
Cena: 15,00 zł

Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii ó-u

Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii ó-u
Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii ó-u
Publikacja zawiera zestaw wierszy oraz ćwiczeń dowykorzystania podczas terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV?VI. Przedstawiony materiał ortograficzny nie tylko pomaga doskonalić praktyczne umiejętności i znajomość zasad pisowni liter ói u, ale także usprawnia procesy analizy i syntezy wzrokowej. W publikacji znajdują się różnorodne ćwiczenia, takie jak: logogryfy, krzyżówki, przeskakiwanki, szyfrowanki, które wzbogacają słownictwo i stymulują rozwój intelektualny. Zaproponowane p
Cena: 15,50 zł

Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii Rz - Ż

Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii Rz - Ż
Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii Rz - Ż
Publikacja zawiera zestaw wierszy oraz ćwiczeń do wykorzystania podczas terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IVVI. Przedstawiony materiał ortograficzny nie tylko pomaga doskonalić praktyczne umiejętności i znajomość zasad pisowni liter rz i ż, ale także usprawnia procesy analizy i syntezy wzrokowej. W publikacji znajdują się różnorodne ćwiczenia, takie jak: logogryfy, krzyżówki, przeskakiwanki, szyfrowanki, które wzbogacają słownictwo i stymulują rozwój intelektualny. Zaproponowane
Cena: 16,00 zł

DOMI - dopełnianie do 100 EPIDEIXIS

DOMI - dopełnianie do 100 EPIDEIXIS
DOMI - dopełnianie do 100 EPIDEIXIS
DOMI- dopełnianie do 100, to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: dodawania w zakresie 100 i dopełniania do 100. Daje możliwość obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie umiejętności i biegłości wykonywania działań matematycznych. DOMI- dopełnianie do 100, to materiał edukacyjny służący do ćwiczenia: rozróżniania pojęć: suma, różnica d
Cena: 59,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl