logopedia rzeszówpedagogika rzeszów

Producenci

Logopedia Rzeszów 

Logopedia to kształtowanie prawidłowej mowy oraz usuwanie wad wymowy. Terapia logopedyczna może być długotrwałym okresem w którym należy zadbać o jak najlepszą edukację dziecka. W tym celu warto zaopatrzyć się w dostępne pomoce edukacyjne, które sprawią, że dziecko będzie ćwiczyć wymowę chętnie i skutecznie.

Lateralizacja

Lateralizacja
Lateralizacja

Zestaw Lateralizacja jest niezbędnym narzędziem dla każdego nauczyciela w przedszkolu, który dokonuje badań gotowości szkolnej. Okaże się także bardzo pomocny dla nauczycieli wczesnoszkolnych. Dzięki wciągającej zabawie osoba diagnozująca bez trudu oceni lateralizację czynności ruchowych u dziecka. Takie badanie jest konieczne w okresie, który poprzedza okres rozpoczęcia edukacji.

Dzięki zestawowi Lateralizacja nauczyciel:

 • dokładnie pozna lateralizację czynności ruchowych dziecka
 • ze względu na zabawowy charakter badań nie będzie miał problemu z przeprowadzeniem testu
 • pozna typ lateralizacji badanego dziecka oraz kierunek dalszej pracy
 • bez trudu zanotuje wyniki badań na specjalnym arkuszu

Ocena lateralizacji w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest bardzo istotna z punktu widzenia dalszego rozwoju dziecka. Dzięki zestawowi marki Pilch nauczyciel otrzymuje precyzyjne narzędzie, które bardzo polubią także najmłodsi.

Cena: 188,00 zł

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - f, w. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - f, w. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - f, w. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Korekcja artykulacji głosek, a także ich utrwalanie i automatyzacja postępują dużo szybciej dzięki wykorzystaniu takich form jak zagadki, wiersze i opowiadania, które zmuszają dziecko do wielokrotnego powtarzania danej głoski. Największą zaletą niniejszego poradnika są barwne plansze - obrazki sytuacyjne przeznaczone do zabawy, podczas której następuje zarówno ćwiczenie poprawnej wymowy, jak i rozszerzanie zasobu słownictwa oraz konstruowanie samodzielnych wypowiedzi.

Cena: 32,90 zł

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - k, g, t, d. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - k, g, t, d. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - k, g, t, d. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Autorki niniejszego poradnika, Anna Chrzanowska i Katarzyna Szoplik, postanowiły wyjść poza typową formę nauki prawidłowej wymowy (utrwalania, różnicownia i automatyzacji) głosek g, k, d oraz t. Udało im się stworzyć materiały, które pełnią także szereg dodatkowych, niezwykle przydatnych z punktu widzenia rozwoju dziecka funkcji:

 • rozszerzają zasób słów używanych przez dziecko
 • pomagają w nauce pisania zgodnie z zasadami ortografii
 • rozwijają umiejętności matematyczne
 • wpływają stymulujaco na rozwój myślenia
 • pomagają w nauce posługiwania się poprawnymi formami gramatycznymi
 • wpływają na rozwój sfery werbalnej
 • poprawiają umiejętność komunikowania się
 • rozwijają spostrzegawczość
 • poprawiają percepcję słuchową i wzrokową
 • popularyzują twórczość polskich poetów
Cena: 32,90 zł

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - l, r. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - l, r. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - l, r. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Niniejsza książka to kolejna pozycja z serii poradników logopedycznych pod wspólnym tytułem Zabawy i ćwiczenifa logopedyczne: zaprezentowane w opracowaniu ćwiczenia i zabawy mogą być wykorzystane zarówno przez logopedów, nauczycieli, jak i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym, które przejawiają trudności w wymowie głosek /l/, /l'/, /r/. Osoba pracująca z dzieckiem z wadą wymowy znajdzie tu również wskazówki dotyczące poprawnej artykulacji głosek, sposoby ich wywołania, utrwalania i automatyzacji w samodzielnych wypowiedziach ustnych.

Cena: 32,90 zł

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - p, b. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - p, b. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - p, b. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Adresatami poradnika Katarzyny Szoplik są osoby stykające się na co dzień z dziećmi wykazującymi trudności zarówno w wymową, jak i róznicowaniem głosek wargowych (p, b) – logopedzi, nauczyciele oraz rodzice.

Cena: 32,90 zł

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - s-sz, z-ż, c-cz, dz-dż. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - s-sz, z-ż, c-cz, dz-dż. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - s-sz, z-ż, c-cz, dz-dż. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Książka autorstwa Anny Chrzanowskiej i Katarzyny Szoplik adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych, u których stwierdzono problemy z prawidłową wymową oraz zaburzenia umięjętności różnicowania głosek takich jak: s, z, c, dz, sz, cz, dż. Publikacja powinna zainteresować osoby mające kontakt z tego rodzaju dziećmi w swojej pracy zawodowej (logopedów i nauczycieli), a także rodziców.

Cena: 32,90 zł

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - s, z, c, dz. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - s, z, c, dz. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - s, z, c, dz. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Książka dr Anny Chrzanowskiej zawiera materiały przeznaczone do utrwalania wymowy głosek s, c, z oraz dz, a także do stymulowania rozwoju mowy u dzieci. Materiały o charakterze językowym i graficznym wspierają terapię logopedyczną. Celowi temu służą tutaj zagadki, wiersze oraz opowiadania. Ćwiczenia te powinny zainteresować nauczycieli, logopedów oraz rodziców, a przy okazji stać się dla nich źródłem inspiracji do tworzenia własnych rozwiązań, mających na celu wspieranie dzieci w codziennym doskonaleniu wymowy.

Cena: 32,90 zł

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - sz, ż, cz, dż. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - sz, ż, cz, dż. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - sz, ż, cz, dż. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Autorka publikacji zgromadziła interesujący materiał językowy i graficzny do ćwiczeń utrwalania i automatyzacji prawidłowej wymowy głosek szumiących: Na uwagę zasługuje prezentowany zestaw tekstów zagadek, wierszy i opowiadań w dużej części samodzielnie napisany przez autorkę opracowania - korzystanie z materiału językowego, w którym ćwiczone głoski pojawiają się bardzo często sprzyja uzyskaniu lepszych efektów w pracy korekcyjnej z dzieckiem, stwarza okazję do wielokrotnego ich powtarzania, a tym samym utrwalania prawidłowej artykulacji.

Cena: 32,90 zł

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Ś, Ź, Ć, DŹ Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Ś, Ź, Ć, DŹ Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców
Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Ś, Ź, Ć, DŹ Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców

Niniejsza publikacja otwiera serię poradników logopedycznych pod wspólnym tytułem Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zaprezentowany w opracowaniu szeroki wachlarz ćwiczeń i bogaty zbiór zabaw może być wykorzystany zarówno przez logopedów, nauczycieli, jak i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym, które przejawiają trudności w wymowie głosek dentalizowanych, najwcześniej pojawiających się w rozwoju artykulacji dziecka, a mianowicie głosek ciszących: "ś", "ź", "ć", "dź".

Cena: 32,90 zł

Dać rzeczy słowo. Rozumienie - poziom 1"

 Dać rzeczy słowo. Rozumienie - poziom 1"
Dać rzeczy słowo. Rozumienie - poziom 1"
Publikacja została przygotowana z myślą o uzupełnieniu codziennej terapii afazji. Zadania zawarte w serii zeszytów pomogą w usprawnieniu czytania. Podział na ćwiczone funkcje i poziomy trudności ułatwia wybór odpowiedniego zeszytu ćwiczeń. Afazja to ogólnie ujmując zaburzenia w komunikowaniu się związane z deficytami językowymi, powstałymi na skutek uszkodzenia mózgu (np. udaru, urazu). Nasilenie i rodzaj objawów afazji zależą od wielu czynników, między innymi wielkości uszkodzonego obszaru i j
Cena: 9,00 zł

100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych

100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych
100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych
100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych - Ewa Małgorzata Skorek. Utwory zawarte w opracowaniu przeznacozne są do różnego rodzaju ćwiczeń ortofonicznych: oddechowych, oddechowo - fonacyjnych, fonacyjnych narządy mowy, słuchowych oraz artykulacyjnych. Ćwiczenia można wykonywać zarówno z dziećmi prawidłoworozwijającymi się, jak i tymi, u których stwierdzono zaburzenia mowy. Książka będzie cenna pomocą nie tylko dla logopedy czy nauczyciela, ale także dla rodzica. Pozycję zakupisz w Księgarni Pedagog
Cena: 18,00 zł

2 gry Chrzaszcz Szczepan /Pszczółki Tuptusie

2 gry Chrzaszcz Szczepan /Pszczółki Tuptusie
2 gry Chrzaszcz Szczepan /Pszczółki Tuptusie

Chrząszcz Szczepan sz, ż/rz, cz, dż (nagłos, śródgłos, wygłos)
Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek sz, ż/rz, cz, dż (nagłos, śródgłos, wygłos). Grać może od 2 do 4 dzieci. Rozpoczyna gracz, który wyrzucił 6 oczek. Przesuwa się on do przodu tyle pól ile uzyskał w rzucie kostką, dodatkowo wymawiając poprawnie obrazki na mijanych polach. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze pionkami do swojego domku. Napotkanego na danym polu rywala można wyrzucić, wówczas jest on zmuszony do rozpoczęcia gry swoim pionkiem od nowa. W grze można wykorzystać od 1 do 4 pionków.


Pszczółki Tuptusie t, d (nagłos, śródgłos, wygłos)
Gra przeznaczona jest do ćwiczeń głosek t, d (nagłos, śródgłos, wygłos). Grać może od 2 do 4 raczy. Gra polega na przejściu pionkiem (pionkami) po plastrze miodu. Start następuje z pierwszych czterech pól plastra miodu leżących po przeciwnej stronie wybranego przez gracza domku (domki to cztery wydzielone pola z obramowaniem w kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim i zielonym). W grze można wykorzystać od 1 do 4 pionków. Grę rozpoczyna gracz, który wyrzuci kostką 6 oczek. Wówczas ustawia się on na dowolnym polu po przeciwnej stronie (przekątnej) domku. następnie rzucając kostką przesuwa się o liczbę pól, które wskazuje kostka. Przesuwając pionek gracz musi nazwać napotkane po drodze obrazki. W przypadku wyrzucenia 6 oczek, graczowi przysługuje dodatkowy rzut kostką. Jeżeli pionek gracza zatrzyma się na polu, gdzie stoi pionek przeciwnika, następuje jego strącenie do punktu startu. Ruch pionka może odbywać się do przodu, w linii prostej lub po przekątnej. Wygrywa gracz, który pierwszy ustawi swoje pionki w domku.

Cena: 32,00 zł

2 gry Osmiornica Urszula/Pajak Bogdan

2 gry Osmiornica Urszula/Pajak Bogdan
2 gry Osmiornica Urszula/Pajak Bogdan
Ośmiornica Urszula sz, ż/rz, cz, dż - s, z, c,dz - ś/si, ź/zi, ć/ci, dź/dzi (nagłos) Gra przeznaczona do ćwiczeń poprawnej artykulacji głosek sz, ż/rz, cz, dż (nagłos, śródgłos, wygłos). Grać może od 2 do 4 dzieci. Rozpoczyna gracz, który wyrzucił 6 oczek. Przesuwa się on do przodu o tyle pól ile uzyskał w rzucie kostką, dodatkowo wymawiając poprawnie obrazki na mijanych polach. Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze pionkami do swojego domku. Napotkanego na danym polu rywala można wyrzucić, wówc
Cena: 32,00 zł

Akademia wzorowej wymowy C

Akademia wzorowej wymowy C
Akademia wzorowej wymowy C
Akademia wzorowej wymowy C - Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka-Szadkowska. Zeszyt ćwiczeń logopedycznych przeznaczony do pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które nieprawidłowo wymawiają głoskę C. Różnorodne ćwiczenia zostały zaproponowane w formie językowej zabawy. Dziecko słucha, głośno powtarza za dorosłym, różnicuje, dopasowuje, rysuje koloruje, zaznacza każdą głoskę innym kolorem, wreszcie czyta i pisze. Pozycję zakupisz w Księgarni Pedagogiczno – L
Cena: 11,90 zł

Akademia Wzorowej Wymowy CZ

Akademia Wzorowej Wymowy CZ
Akademia Wzorowej Wymowy CZ
Akademia wzorowej wymowy CZ - Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka-Szadkowska. Zeszyt ćwiczeń logopedycznych przeznaczony do pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które nieprawidłowo wymawiają głoskę CZ. Różnorodne ćwiczenia zostały zaproponowane w formie językowej zabawy. Dziecko słucha, głośno powtarza za dorosłym, różnicuje, dopasowuje, rysuje koloruje, zaznacza każdą głoskę innym kolorem, wreszcie czyta i pisze. Pozycję zakupisz w Księgarni Pedagogiczno
Cena: 14,50 zł

Akademia wzorowej wymowy DZ

Akademia wzorowej wymowy DZ
Akademia wzorowej wymowy DZ
Akademia wzorowej wymowy DZ - Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka-Szadkowska. Zeszyt ćwiczeń logopedycznych przeznaczony do pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które nieprawidłowo wymawiają głoskę Dz. Różnorodne ćwiczenia zostały zaproponowane w formie językowej zabawy. Dziecko słucha, głośno powtarza za dorosłym, różnicuje, dopasowuje, rysuje koloruje, zaznacza każdą głoskę innym kolorem, wreszcie czyta i pisze. Pozycję zakupisz w Księgarni Pedagogiczno
Cena: 10,90 zł

Akademia Wzorowej Wymowy DŻ

Akademia Wzorowej Wymowy DŻ
Akademia Wzorowej Wymowy DŻ
Akademia wzorowej wymowy DŻ - Danuta Klimkiewicz, Elżbieta Siennicka Szadkowska. Autorki "Akademii Wzorowej Wymowy" stworzyły ciekawą książkę dla dzieci, które maja problemy z wypowiadaniem trudnych głosek. Jako sojuszników w ćwiczeniach wybrały rodziców. Jasno podają zasady, którymi nalezy się kierować w codziennej pracy z dzieckiem. Zaletą publikacji sa oryginalne wierszyki i jednoznaczne obrazki. Zadania są ułożone od najłatwiejszych do trudniejszych, co jest zgodne z zasadami prawidłowej ter
Cena: 8,50 zł

Akademia wzorowej wymowy L/R

Akademia wzorowej wymowy L/R
Akademia wzorowej wymowy L/R
Akademia wzorowej wymowy L/R - Danuta Klimkiewicz,elżbieta Siennicka Szadkowska. Zeszyt ćwiczeń logopedycznych przeznaczony do pracy terapeutycznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które nieprawidłowo wymawiają głoski L/R. Różnorodne ćwiczenia zostały zaproponowane w formie językowej zabawy. Dziecko słucha, głośno powtarza za dorosłym, różnicuje, dopasowuje, rysuje koloruje, zaznacza każdą głoskę innym kolorem, wreszcie czyta i pisze. Pozycję zakupisz w Księgarni Pedagogiczn
Cena: 14,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl