logopedia rzeszówpedagogika rzeszów

Producenci

Niepełnosprawność

Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa

Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa
Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa

Opracowanie niniejsze ma z jednej strony charakter poradnika metodycznego ukazującego przykłady postępowania wychowawczego w procesie ogólnego rozwoju dzieci z zespołem Downa, a z drugiej podręcznika z wyznaczoną mu funkcją poznawczo-wyjaśniającą i ćwiczeniową.
Adresowane jest głównie do rodziców i wychowawców opiekujących sie dziećmi, u których rozpoznano zespół Downa.

Znajdują w nim oni odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań związanych z istotą zespołu Downa, z przyczynami dostrzeganych u dziecka anomalii psychofizycznych oraz z wychowaniem i szeroko pojętym usprawnieniem.
W tym ostatnim pomagają im zamieszczone w tekście konkretne przykłady ćwiczeń i zabaw.

Polecamy go również studentom pedagogiki specjalnej, a także studentom logopedii studiów dziennych, zaocznych i podyplomowych.

Cena: 41,00 zł

Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami

Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami
Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami

"Wczesna diagnoza..." pod redakcją Wojciecha Brejnaka i Kazimierza Zabłockiego to książka, której adresatami są terapeuci wczesnej interwencji, rodzice, a także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, lekarze poradni D oraz lekarzy pierwszego kontaktu. Polecana jest ona również dla pracowników żłobków, przedszkoli integracyjnych i szkół integracyjnych.

Autorzy publikacji zwracają uwagę na to, iż proces diagnozowania i wspomagania jest złożony, ponieważ wymaga on nie tylko znajomości sposóbów diagnozowania, znajomości konkretnych kryteriów diagnozowania danej dysfunkcji, lecz również ogólnie – gruntownej wiedzy z zakresu psychologii dziecka.

Błędy popełniane przez diagnostę powodować mogą dalekosiężne konsekwencje, nie tylko dla dziecka, lecz również dla jego rodziny. W efekcie, sytuacja taka prowadzić może do małej skuteczności jego osiągnięć edukacyjnych, pogorszenia jego funkcjonowania w rodzinie, żłobku, przedszkolu, szkole, a w dłuższej perspektywie czasowej - do naruszenia jego funkcjonowania społecznego.

Mała skuteczność edukacyjna to często "zasługa" programów zajęć dydaktycznych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Programy te powinny bowiem doprowadzić dziecko do nabycia pewnych umiejętności, by mogło ono następnie kontynuować realizację kolejnych programów.

Jeśli dany program jest zbyt łatwy, wówczas nie motywuje on dziecka do wysiłku. Program zbyt trudny – to ryzyko przeciążenia, a także możliwość doprowadzenia do obniżenia nabytych wcześniej umiejętności.

Cena: 26,50 zł

Wieczne dzieci czy dorośli

Wieczne dzieci czy dorośli
Wieczne dzieci czy dorośli

To jedna z niewielu pozycji, poruszających temat uczuć i płciowości ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Książka zawiera teksty pisane przez badaczy problemu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przez praktyków, którzy te kwestie muszą rozwiązywać na co dzień. Zapewne nie udziela ona odpowiedzi na wszystkie pytania związane z tym zagadnieniem. Ale przede wszystkim przerywa milczenie na ten temat, wywołuje konstruktywną dyskusję, by waga problemu mogła zostać zauważona przez rodziców, nauczycieli i opiekunów.

Cena: 19,90 zł

ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
ADHD Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
ADHD to najczęstsze zaburzenie rozwojowe - dotyka 5% dzieci. - ADHD ze względu na swoje objawy utrudnia osiągnięcie sukcesów szkolnych, zawodowych, towarzyskich. - Nasilenie objawów ADHD zmniejsza się z upływem czasu. - Wczesne rozpoczęcie terapii indywidualnej dziecka oraz terapii rodzinnej znacząco zwiększa szansę na zmianę zachowania dziecka.
Cena: 34,90 zł

Arteterapia. Podręcznik

Arteterapia. Podręcznik
Arteterapia. Podręcznik
Publikacja ma pomóc w lepszym zrozumieniu arteterapii w praktyczny sposób, a także pokazać możliwości zastosowania technik arteterapeutycznych u różnych grup pacjentów. W książce kompleksowo przedstawiono metodologię i praktykę w oparciu o liczne przypadki kliniczne, różnorodność koncepcji i źródeł informacji. Analizę praktyczną arteterapii rozwojowej wzbogacono o podejście neurosekwencyjne pokazujące, jak bieżące informacje na temat mózgu mogą wpływać na zastosowaną arteterapię przez całe życie
Cena: 78,00 zł

Co dzien naprzód! Oto świat

Co dzien naprzód! Oto świat
Co dzien naprzód! Oto świat
Karty pracy Co dzień naprzód! wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: - przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; - przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem; - uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej; - uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka
Cena: 36,00 zł

Co dzień naprzód! Oto ja!

Co dzień naprzód! Oto ja!
Co dzień naprzód! Oto ja!
Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Karty pracy Co dzień naprzód! wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem; uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej; uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawc
Cena: 33,00 zł

Co dzień naprzód! Oto My

Co dzień naprzód! Oto My
Co dzień naprzód! Oto My
Karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Karty pracy Co dzień naprzód! wzbogacą warsztat pracy nauczycieli oraz terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opracowanie powstało z myślą o: przedszkolakach, których rozwój przebiega typowo; przedszkolakach, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem; uczniach początkowych klas szkoły integracyjnej lub specjalnej; uczniach ośrodków rewalidacyjno-wychowawc
Cena: 37,00 zł

Czerwińska K. (red.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełn. wzroku

Czerwińska K. (red.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełn. wzroku
Czerwińska K. (red.) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełn. wzroku
Zamysł redakcyjny publikacji pozwolił na ukazanie kwestii diagnizy i terapii zaburzeń wzrokowych w sposób syntetyczny i ustrukturyzowany, co z pewnością ułatwi korzystanie z merytorycznych wskazówek oraz zaleceń w zakresie rozpoznawania problemów i planowania oddziaływań wspierających dziecko z niepełnosprawnością wzrokową i jego rodzinę. (...) Przedstawienie zagadnień diagnostyczno terapeutycznych podejmowanych w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową w fo
Cena: 32,00 zł

Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia

Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia
Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia

Omówione tematy: dzieciństwo osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne w okresie młodości i wczesnej dorosłości, średnia i późna dorosłość osób niepełnosprawnych

Cena: 31,00 zł

Ćwiczenia - Terapia pozn.-behaw. zaburzeń lękowych u młod.

Ćwiczenia - Terapia pozn.-behaw. zaburzeń lękowych u młod.
Ćwiczenia - Terapia pozn.-behaw. zaburzeń lękowych u młod.
Zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie podręcznika do programu poznawczo-behawioralnej terapii zaburzeń lękowych u nastolatków w wieku 14-17 lat. To doskonałe narzędzie do pracy, które wzmacnia zaangażowanie młodego człowieka w terapię. Nastolatki uczestniczące w terapii dowiadują się, na czym ona polega, jakie są jej zasady i kolejne etapy. Uczą się rozpoznawać uczucia i panować nad nimi oraz poznają techniki relaksacyjne. Zdobyte w programie doświadczenia pomogą im stawiać czoła niepokojącym sytu
Cena: 29,90 zł

Demencja. Kompleksowy przewodnik po chorobie

Demencja. Kompleksowy przewodnik po chorobie
Demencja. Kompleksowy przewodnik po chorobie
Niezwykle praktyczna publikacja poświęcona zagadnieniu demencji: diagnozie i funkcjonowaniu osób dotkniętych tym stanem. Choć słowo demencja jest używane określania wielu sygnałów ostrzegawczych pojawiających się wtedy, gdy mózg przestaje poprawnie funkcjonować, to demencję stwierdza się tylko wówczas, gdy objawy te się nasilają, a z czasem powodują stałą degradację. Wiedza na temat tej choroby ułatwi czytelnikowi zadbanie o siebie lub członka rodziny. W książce znajdizemy rady dotyczące organiz
Cena: 38,00 zł

Diagnoza i wspomaganie

Diagnoza i wspomaganie
Diagnoza i wspomaganie
Ta książka to wsparcie dla nauczycieli w realizacji ich nowych zadań, zawierająca niezbędne wytyczne związane z przepisami oświatowymi, usystematyzowaną wiedzę merytoryczną oraz praktyczne wskazówki i gotowe projekty, które ułatwią stawienie czoła nowym wyzwaniom i obowiązkom. W jaki sposób ta publikacja pomoże nauczycielom? przybliży pojęcie i metody diagnozy funkcjonalnej; uporządkuje wiedzę z zakresu prawidłowości i rozwoju dziecka w poszczególnych sferach; rozwinie umiejętności konstruow
Cena: 49,00 zł

Diagnoza wielospecjalistyczna

Diagnoza wielospecjalistyczna
Diagnoza wielospecjalistyczna
Część pierwsza Katarzyna Lausch, Marlena Jóźwiak, Julia Kuczkowska, Joanna Mitsopoulos, Dorota Szmaragowska – Planowanie i dokumentowanie pracy z uczniem z głębszą niepełnosprawnością intelektualną Wprowadzenie 1. Funkcjonowanie ucznia z głębszą niepełnosprawnością intelektualną na terenie szkoły 2. Ocenianie aktualnych potrzeb i możliwości oraz konstruowanie dokumentu Wielospecjalistyczna Diagnoza Funkcjonalna (WDF) 3. Uwagi ogólne dotyczące konstruowania indywidualnego programu edukacyj
Cena: 31,00 zł

Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap I

Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap I
Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap I
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia
Cena: 22,00 zł

Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap II

Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap II
Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap II
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców drugiego etapu nauczania; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia
Cena: 16,00 zł

Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym

Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym
Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym

Monografia Urszuli Mareckiej nawiązuje do najlepszych tradycji lubelskiego ośrodka logopedycznego, [] to bardzo dojrzałe studium interesującej problematyki oceny zrozumiałości wypowiedzi osób z dyzartrią w diagnozie klinicznej i w badaniach eksperymentalnych. Autorka umiejętnie i kreatywnie łączy dane dotyczące teorii i praktyki logopedycznej, [] za pomocą przemyślanych metod badawczych zebrała bardzo interesujący materiał empiryczny, umiejętnie go zinterpretowała i przedstawiła niebudzące wątpliwości wnioski, [] sformułowała ważne postulaty dotyczące postępowania logopedycznego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjentów z dyzartrią w mpd. Opisane przez nią postępowanie diagnostyczne świadczy o bardzo dobrej kompetencji Autorki rozprawy w zakresie logopedycznej oceny pacjentów z dyzartrią, którą można uznać za wzorcową. Materiał językowy poddany analizie jest bardzo bogaty i został rzetelnie zebrany. Ze względu na temat pracy wymagał on interpretacji interdyscyplinarnej, uwzględniającej fakty lingwistyczne. Mimo wielodyscyplinowego oglądu praca ma charakter językoznawczy, [] stanowi istotne novum w badaniach nad zrozumiałością wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mózgowym porażeniu dziecięcym.
Z recenzji profesora Uniwersytetu Gdańskiego dra hab. Stanisława Milewskiego

Cena: 43,50 zł

Dzieci nadpobudliwe psych. w wieku przed. w.2016

Dzieci nadpobudliwe psych. w wieku przed. w.2016
Dzieci nadpobudliwe psych. w wieku przed. w.2016

Program do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym, ukazujący propozycje kontrolowania dziecięcej energii poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zawarte w praktycznych scenariuszach zajęć dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych.Książka ukazuje przyczyny niewłaściwego zachowania dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi.

Cena: 16,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl