logopedia rzeszówpedagogika rzeszów

Producenci

Niepełnosprawność

Program Nauczania dla II etapu edukacji

Program Nauczania dla II etapu edukacji
Program Nauczania dla II etapu edukacji

Pozycja ta powstała z myślą o nauczycielach, terapeutach i rodzicach uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Zawiera ona treści nauczania i oczekiwane osiągnięcia ucznia klas IV-VI. Umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych, pozwala na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania. Ze względu na specyfikę zaburzeń w upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim układ treści ma charakter spiralny, czyli do poszczególnych cykli tematycznych powraca się, aby je pogłębić, zwiększając zakres wiedzy i opanowania umiejętności, sprawności i nawyków, takich jak: podstawowe wiadomości o życiu społecznym i przyrodniczym najbliższego otoczenia, umiejętność czytania i pisania oraz wykonywania podstawowych działań arytmetycznych, znajomość prostych figur geometrycznych, posługiwanie się prostymi narzędziami i przyborami, a także przestrzeganie zasad higieny i troska o własne zdrowie.

Cena: 7,00 zł

Ja i moje potrzeby

Ja i moje potrzeby
Ja i moje potrzeby
Publikacja Ja i moje potrzeby jest skierowana głównie do rodziców dzieci z głęboką i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Powstała w odpowiedzi na potrzeby związane z chęcią ułatwienia dziecku funkcjonowania w środowisku domowym na podstawowym poziomie. To również doskonała pomoc dla terapeutów, którzy wiedzą, jak ważne jest obranie wraz z rodzicami wspólnego modelu oddziaływania na dziecko. Pierwsza część publikacji poświęcona jest utworzeniu prost
Cena: 9,50 zł

Rozwojowe wzgórze

Rozwojowe wzgórze
Rozwojowe wzgórze
Książka zawiera 18 scenariuszy zajęć do pracy z dziećmi w wieku od 4 do 12 lat, wraz ze wskazówkami dla prowadzącego i kartami pracy. Założeniem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego i odpowiedzialnego życia w duchu wartości oraz z poszanowaniem ich godności osobistej. Autorki podpowiadają, jak pracować z dzieckiem konstruktywnie, a jednocześnie być blisko niego poprzez okazanie mu szacunku oraz otwartości na jego potrzeby i emocje. Program kierowany jest dla nauczycieli, pedagogów
Cena: 11,50 zł

Przewodnik do kart pracy dla I etapu nauczania

Przewodnik do kart pracy dla I etapu nauczania
Przewodnik do kart pracy dla I etapu nauczania

Publikacja Przewodnik do kart pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym obejmuje treści kształcenia zgodne z podstawą programową MEN. Przewodnik jest skierowany do nauczycieli wykorzystujących w swojej pracy karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: Jest już jesień, Nadeszła zima, Przyszła wiosna, Nareszcie lato. Przewodnik umożliwi nauczycielom:
monitorowanie realizacji podstawy programowej uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym,
zaplanowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla swojego ucznia,
zapis tematów realizacji zajęć w dziennikach lekcyjnych.

Cena: 13,00 zł

Śladami pór roku. Przewodnik dla nauczyciela

Śladami pór roku. Przewodnik dla nauczyciela
Śladami pór roku. Przewodnik dla nauczyciela
Śladami pór roku. Przewodnik dla nauczyciela - Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej, Renaty Naprawy i Doroty Kołodziejskiej Śladami pór roku. Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną, cz. 1 (Jesień), 2 (Zima), 3 (Wiosna), 4 (Lato). Przewodnik umożliwi nauczycielom: monitorowanie realizacji podstawy p
Cena: 14,00 zł

Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne

Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne
Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne zostały przygotowane z myślą o nauczycielach specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, specjalistach pracujących z uczniami z niepełno-sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, a także studentach pedagogiki specjalnej. Proponowany program umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytorycznometodycznych. Pozwala na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiałów, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania. Ze względu na specyfikę zaburzeń w upośledzeniu umysłowym stopnia umiarkowanego układ treści ma charakter spiralny, czyli do poszczególnych cykli tema-tycznych powraca się, aby je pogłębić, zwiększając zakres wiedzy i opanowania umiejętności.
Niniejsza publikacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku oraz z dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Cena: 14,50 zł

Spiewnik dla dzieci z niepełnosprawnoscia...+ CD

Spiewnik dla dzieci z niepełnosprawnoscia...+ CD
Spiewnik dla dzieci z niepełnosprawnoscia...+ CD
Niniejsza publikacja to zbiór 21 piosenek, którego układ jest zgodny z kalendarzem roku szkolnego, uwzględnia zmiany zachodzące w przyrodzie i ważne wydarzenia w życiu ucznia. Teksty piosenek są dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz są związane z ich najbliższym otoczeniem. Opowiadają o porach roku, przyrodzie, świętach, imprezach, rodzinie, nauce i wreszcie o wakacjach. Do publikacji dołączono płytę CD z utworami w wersjach: wokalnej i wokalno-instrumentalnej.

 

 
Cena: 14,70 zł

Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym

Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym
Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym
Niniejsza książka to krótkie kompendium wiedzy teoretycznej na temat ADHD ? jego specyfiki, uwarunkowań, objawów i dynamiki rozwoju. Poza tym podane są tutaj sprawdzone oraz polecane przez fachowców (a także wypracowane przez samą Autorkę) sposoby radzenia sobie z trudnościami, jakie niesie wychowywanie dziecka nadpobudliwego w domu i w szkole.W książce znalazły się przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w młodszym wieku szkolnym. Stanowią one propozycję ćwiczeń do przepracowania w trakcie spotkań terapeutycznych. Mogą jednak stać się swoistą inspiracją do tworzenia własnego warsztatu pracy. Ponadto w opracowaniu zamieszczono scenariusze warsztatów kierowanych zarówno do rodziców dzieci nadpobudliwych, jak i ich nauczycieli.

 

Cena: 14,70 zł

Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu

Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu
Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu

ADHD jest zaburzeniem wciaz slabo zbadanym W ksiazce tej Autorka przedstawia aktualny stan wiedzy psychologow psychoterapeutow i pedagogow na temat zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej wiedzy dotyczacej miedzy innymi jego przyczyn i diagnozy Pokazuje z jakimi problemami zmagaja sie osoby z ADHD Sa to trudnosci nie tylko wynikajace z dotyczacej ich dysharmonii ale takze bedace efektem krzywdzacej opinii na temat tych osob W ksiazce szczegolowo omowione sa objawy ADHD metody diagnostyczne przyczyny zaburzenia wspolwystepujace oraz funkcjonowanie dzieci z tym zaburzeniem w szkole i w domu Autorka pokazuje takze ze osoby z ADHD moga byc poddane skutecznej terapii

Cena: 15,50 zł

Dzieci nadpobudliwe psych. w wieku przed. w.2016

Dzieci nadpobudliwe psych. w wieku przed. w.2016
Dzieci nadpobudliwe psych. w wieku przed. w.2016

Program do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym, ukazujący propozycje kontrolowania dziecięcej energii poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zawarte w praktycznych scenariuszach zajęć dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych.Książka ukazuje przyczyny niewłaściwego zachowania dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi.

Cena: 16,00 zł

Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap II

Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap II
Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap II
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców drugiego etapu nauczania; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia
Cena: 16,00 zł

Indyw. prog. eduk-terap. 1-3 Harmonia

Indyw. prog. eduk-terap. 1-3 Harmonia
Indyw. prog. eduk-terap. 1-3 Harmonia
Książka jest przeznaczona dla nauczycieli i terapeutów uczniów niepełnosprawnych, ale mogą z niej korzystać także rodzice tych dzieci.Jest to opracowanie mające na celu ułatwić pracę pedagoga przez wskazanie mu treści kształcenia i przewidywanych osiągnięć dziecka w kolejnych klasach. Najważniejsze cechy publikacji to:? Przejrzystość i czytelność: materiał jest ujęty w tabele, treści kształcenia powtarzają się w każdej klasie odpowiednio poszerzone o kolejne, oczekiwane umiejętności dziecka. Tab
Cena: 16,80 zł

Niepełnosprawność Intelektualna

Niepełnosprawność Intelektualna
Niepełnosprawność Intelektualna

Polecana książka stanowi treściwe kompendium wiedzy o najczęstszych rodzajach niepełnosprawności. W sposób syntetyczny przedstawia specyfikę danego rodzaju zaburzenia, symptomy, przyczyny, sposób diagnozowania oraz formy pomocy. Jest interesująca i pożyteczna, przyda się zarówno do studiowania tych zagadnień, jak i w pracy zawodowej z osobami niepełnosprawnymi.Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

Cena: 17,00 zł

Gotowi do startu

Gotowi do startu
Gotowi do startu

Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanymNiniejszy program jest ułożony w oparciu o podstawę programową Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Obejmuje on różne sfery działań zawierających określone cele operacyjne i przeznaczonych do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.Proponowany program umożliwia wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwala na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania dzieci. Układ treści kształcenia i obszarów ma charakter spiralny. Do poszczególnych działów programu powraca się w każdym cyklu edukacji i rozszerza się zakres zakładanych osiągnięć, za każdym razem uwzględniając zasadę stopniowania trudności, w celu wyposażenia wychowanków w umiejętności, sprawności i nawyki pozwalające im porozumieć się z otoczeniem werbalnie i pozawerbalnie, zdobyć maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia potrzeb życiowych, być zaradnym w codziennej egzystencji (adekwatnie do indywidualnego poziomu rozwoju), kierować swoim zachowaniem w miejscach publicznych, uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami społeczeństwa. Programy są skonstruowane tak, by korzystająca z nich osoba mogła dostosować je do indywidualnych możliwości wychowanków. Proponowany program zawiera zadania szkoły, cele rewalidacyjne i edukacyjne, procedury osiągania celów rewalidacyjnych, wybór metod pracy oraz treści kształcenia opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ukierunkowany jest na dziecko niepełnosprawne oraz jego potrzeby. Obejmuje trzy obszary: I - Obsługiwanie samego siebie: ,,Ja z samym sobą", II - Uspołecznienie: ,,Ja i otoczenie", III - Rozwijanie sprawności i umiejętności: ,,Ja w środowisku szkolnym", oraz programy: wychowawczy, profilaktyczny, edukacji regionalnej, ścieżek edukacyjnych.

Cena: 18,00 zł

Wieczne dzieci czy dorośli

Wieczne dzieci czy dorośli
Wieczne dzieci czy dorośli

To jedna z niewielu pozycji, poruszających temat uczuć i płciowości ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Książka zawiera teksty pisane przez badaczy problemu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przez praktyków, którzy te kwestie muszą rozwiązywać na co dzień. Zapewne nie udziela ona odpowiedzi na wszystkie pytania związane z tym zagadnieniem. Ale przede wszystkim przerywa milczenie na ten temat, wywołuje konstruktywną dyskusję, by waga problemu mogła zostać zauważona przez rodziców, nauczycieli i opiekunów.

Cena: 19,90 zł

Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap I

Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap I
Dostosowanie wymagań edukacyjnych etap I
Publikacja będzie pomocna w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej; nauczycieli specjalistów: terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów; pedagogów i psychologów. Ułatwi nauczycielom dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych ucznia w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz zajęć specjalistycznych. Może być ona w pełni wykorzystana podczas tworzenia
Cena: 22,00 zł

Otwórz się na świat

Otwórz się na świat
Otwórz się na świat

OTWÓRZ SIĘ NA ŚWIAT - Programy dla uczniów drugiego etapu nauczania oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - dla klas IV-VI
Publikacja Otwórz się na świat powstała z myślą o nauczycielach szkół masowych uczących w klasach IV-VI, klasach integracyjnych, prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, edukacyjne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, pracujących w ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach, a także o osobach z najbliższego otoczenia dzieci - rodzicach, rodzeństwie.Proponowane programy umożliwiają: monitorowanie treści podstawy programowej dla II etapu nauczania; realizowanie podstawy programowej w klasach IV-VI zarówno w ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych, jak i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; ułożenie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych w pracy z uczniem.Publikacja została przygotowana w oparciu o rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 27 sierpnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977) z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocypsychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U. z 2013 r. poz. 532).

Cena: 22,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl