logopedia rzeszówpedagogika rzeszów

Producenci

Poradniki dla rodziców i nauczycieli

Dialog motywujacy w terapii zaburzen lekowych

Dialog motywujacy w terapii zaburzen lekowych
Dialog motywujacy w terapii zaburzen lekowych

Dialog motywujący w terapii zaburzeń lękowych to mądra i pragmatyczna książka zawierająca szczegółowe omówienie skutecznych strategii wzmacniających zaangażowanie klienta w terapię. Henny A. Westra pokazuje, jak stosować metody dialogu motywującego (DM) w terapii poznawczo-behawioralnej i innych typach terapii. Dostarcza skutecznych narzędzi pozwalających pomóc klientom z zaburzeniami lękowymi w pokonaniu sprzecznych emocji i zbudowaniu wewnętrznej motywacji do przeprowadzenia zmiany. Autorka tłumaczy podstawowe pojęcia z dziedziny DM, a także ich znaczenie w terapii zaburzeń lękowych oraz skojarzonych z nimi problemów, szczególnie depresji. Opisuje konkretne sposoby wykorzystania DM w charakterze interwencji poprzedzającej terapię lub podczas terapii, gdy pojawia się impas motywacyjny. Książka zawiera odniesienia do problemów, z jakimi klienci najczęściej zgłaszają się na terapię, oraz głębokie przemyślenia, które mogą prowadzić do skuteczniejszych interwencji, dzięki czemu jest bezcennym źródłem wiedzy dla psychologów klinicznych, pracowników socjalnych, terapeutów, psychiatrów oraz studentów.

Cena: 69,90 zł

Język migany w szkole

Język migany w szkole
Język migany w szkole

Cykl JĘZYK MIGANY W SZKOLE jest kolejnym, zmienionym wydaniem trzech podręczników dla nauczycieli, wychowawców i rodziców dzieci niesłyszących, uczestniczących w trzystopniowych kursach języka migowego dla nauczycieli.da się z następujących części:pankowski JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 1 (tytuł poprzedniego wydania: Podstawy języka migowego ;zak JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 2 (tytuł poprzedniego wydania: Język migowy dla pedagogów );t-Pyrzewicz, J. Bajewska JĘZYK MIGANY W SZKOLE. Część 3 (tytuł poprzedniego wydania: Język migowy w szkole i internacie ).ć 3 uzupełnia znaki ideograficzne związane z niektórymi przedmiotami nauczania. Omówiono w niej pojęcia dotyczące zagadnień życia codziennego: higieny, zdrowia, odzieży, żywności, życia w internacie, życia rodzinnego, prawa, religii itp. Jest tu też rozdział zawierający teksty do ćwiczeń. Książkę kończy alfabetyczny spis wyrazów występujących we wszystkich trzech częściach.

Cena: 44,00 zł

Jedz pysznie... Razem z dzieckiem

Jedz pysznie... Razem z dzieckiem
Jedz pysznie... Razem z dzieckiem

Książka jest dla wszystkich którzy chcą przekazać swoim dzieciom zdrowe nawyki odżywiania. Troska o dziecko jest bodźcem do zmiany złych przyzwyczajeń żywieniowych całej rodziny. Autorka pokazuje nam nie tylko jak zdrowo jeść, ale w jaki sposób podawać posiłki, jak jeść. Mówi o atmosferze przy stole, rodzinnych rozmowach o tym ,że kluczem do sukcesu jest wspólne jedzenie, radość z ich przygotowywania i spożywania w miłej, spokojnej atmosferze oraz swoboda eksperymentowania. W książce poruszane są problemy niejadków, jak i dzieci z problemem nadwagi.

Cena: 39,90 zł

Dialog Źródłem wychowania w rodzinie

Dialog Źródłem wychowania w rodzinie
Dialog Źródłem wychowania w rodzinie

Rodzina jest odwieczną wspólnotą. Jest podstawą społecznego ładu i kultury, jest pierwszą i najważniejszą szkołą życia. Kościół w swoim nauczaniu poświęca rodzinie wiele uwagi. Duszpasterzy i pedagogów uwrażliwia na potrzeby małżeństwa i rodziny, wskazując na jej wielką rolę w świecie współczesnym. Kardynał Stefan Wyszyński w programie Wielkiej Nowenny dużo miejsca poświęcił właśnie świętości rodziny, wychowaniu młodego człowieka, godności osoby ludzkiej. Jego hasło "Rodzina silna Bogiem. Naród silny rodziną" jest ciągle aktualne. Zwłaszcza teraz kiedy kryzys dotyka rodziny, a życie nasze staje się coraz bardziej skomplikowane.
Książka Ks. Władysława Kądziołki "Dialog źródłem wychowania w rodzinie" to przede wszystkim kompendium wiedzy o wychowaniu młodego człowieka. Autor przeprowadził źródłowe badania w różnych szkołach i w różnych środowiskach. Badania te pozwoliły na dokładną analizę atmosfery rodzinnej i jej wpływu na kształcenie charakteru dziecka. Badacz szczególnie zwrócił uwagę na znaczenie dialogu między rodzicami a wychowankiem. Właśnie dialog, co jest głównym założeniem tej pracy, prowadzi do świadomego wzrastania dziecka jako osoby, uczy świadomie żyć, uczy odpowiedzialności.

Cena: 39,00 zł

Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej?

Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej?
Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej?

Z książki tej dowiesz się, jakie zachowania dziecka mogą wskazywać na opóźniony rozwój jego umiejętności wzrokowych, słuchowych, motorycznych, przetwarzania informacji lub innych. Autorka wyjaśnia, jakie badania lekarskie i psychologiczne warto wykonać, by sprawdzić, w czym tkwi sedno problemów. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie dostosować oczekiwania wobec ucznia do jego możliwości, a także, rozumiejąc jego specyficzne potrzeby i trudności, zastosować w klasie lub w domu skuteczne interwencje, które pozwolą mu osiągnąć sukces edukacyjny.

Cena: 39,00 zł

Podstawy foniatrii

Podstawy foniatrii
Podstawy foniatrii

Profesor dr hab. med. Zygmunt Pawłowski był uczniem i współpracownikiem nestora polskiej foniatrii prof. dra hab. med. Aleksandry Mitrinowicz-Modrzejewskiej. W okresie 18 lat pracy w Akademii Medycznej w Warszawie uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe oraz uzupełnił swoją wiedzę z zakresu fizyki i muzyki. W 1970 roku rozpoczął samodzielną działalność naukową w Akademii Muzycznej w Warszawie organizując Katedrę Foniatrii, którą kierował do 2001 roku. Obecnie kontynuuje pracę naukową w instytutach Polskiej Akademii Nauk, a działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w którym realizowane jest podyplomowe studium z zakresu logopedii i pedagogizacji. Do głównych badań autora należą wdrożone liczne metody diagnostyczne opisane w niniejszej monografii. W recenzji prof. dra hab. inż. Tadeusza Kryszczyńskiego z Instytutu Optyki Stosowanej w Warszawie, czytamy: opisywany fotolaryngoskop jest oryginalnym urządzeniem badawczym. Bez wątpienia na czoło wysuwają się dwie metody: fotolaryngoskopia laserowa oraz dwuimpulsowa interfenometria holograficzna. Metoda ta stała się sensacją naukową opisywaną w czasopiśmie „Applied Optics” z roku 1982 tom 21. Niniejsza książka stanowi źródło usystematyzowanych wiadomości z zakresu diagnostyki foniatrycznej. W recenzji doc. dra hab. med. Leszka Radwana znajduje się stwierdzenie: Profesor Pawłowski łącznie ze swoimi najbliższymi współpracownikami dr med. Aleksandrą Muras i mgr inż. Markiem Żółtkowskim przedstawił dokładnie fizjologiczne podstawy śpiewu. Jako pierwsi w Polsce wykorzystali kabinę pletyzmograficzną, dzięki której w oparciu o prawo Boyle’a i Marriota dokonują pośredniego pomiaru ciśnienia podgłośniowego przed fonacją i w trakcie jej trwania. Fizjologiczny mechanizm tworzenia dźwięku instrumentu dętego (roz. 15) i zjawisko zadęcia (intonacja dźwięku) w czasie gry (roz. 16) – oba te rozdziały świadczą o wielkim doświadczeniu i dorobku naukowym Autora i Jego Zespołu. Na zakończenie doc. Radwan Stwierdza, iż jest pod dużym wrażeniem przedstawionych badań. Cenne jest tu wykorzystanie obiektywnej metody platyzmograficznej, stosowanej powszechnie w diagnostyce czynności płuc u osób ze schorzeniami układu oddechowego.

Cena: 37,00 zł

Dziecko z bliska. Zbuduj szczęśliwą relację

Dziecko z bliska. Zbuduj szczęśliwą relację
Dziecko z bliska. Zbuduj szczęśliwą relację

Pierwsza polska książka o rodzicielstwie bliskości. "Dziecko z bliska" kompleksowo opisuje relacje w rodzinie, nawiązywanie i utrzymywanie więzi między rodzicami a dziećmi i pomiędzy rodzeństwem. 

- Jak pomóc dziecku rozpoznawać i wyrażać emocje?
- Czy karać, czy nagradzać?
- Jak i gdzie postawić granice?
- Konsekwentnie zabraniać czy czasem pozwolić?
- Jak nie zapomnieć o własnych potrzebach? 

Agnieszka Stein, ceniona przez polskich rodziców psycholog dziecięca proponuje inspirującą koncepcję trzech R:
RELACJA - nawiązanie i dbanie o dobrą więź pomiędzy dorosłymi a dziećmi;
REGULACJA - rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych; nauka samoregulacji emocji;
ROZWÓJ - wsparcie dziecka w rozwoju; rozwój osobisty dzięki obcowaniu z dziećmi.

Cena: 34,90 zł

Dyskalkulia

Dyskalkulia
Dyskalkulia

Niniejsza książka jest w całości poświęcona zagadnieniu dyskalkulii, czyli specyficznego zaburzenia rozwoju zdolności matematycznych. Autorzy opisują przyczyny i objawy dyskalkulii, prezentują przegląd badań dotyczących nabywania zdolności matematycznych, charakteryzują metody diagnostyczne, przybliżają sposoby wsparcia i interwencji. Rozprawiają się także z mitem dzieci z dyskalkulią jako uczniów leniwych i niechętnie uczących się matematyki.

Cena: 33,00 zł

12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyc...

12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyc...
12 zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyc...

Poradnik 12 zasad skutecznej edukacji został napisany z myślą o wszystkich nauczycielach i edukatorach, którzy chcą uczyć w taki sposób, aby ich uczniowie rzeczywiście się nauczyli. Opierając się na swojej wiedzy i na doświadczeniu zdobytym podczas prowadzenia licznych warsztatów i szkoleń, autorzy sformułowali dwanaście uniwersalnych zasad skutecznej edukacji, wspólnych dla wszystkich typów, szczebli i form kształcenia. Książka to praktyczny przewodnik pełen przykładów, wskazówek i technik do zastosowania w codziennej pracy w szkołach i innych placówkach edukacyjnych. Autorzy w zrozumiały sposób wyjaśniają znaczenie powiązań teorii z praktyką oraz omawiają między innymi takie zagadnienia, jak: grupowanie materiału, procesy koncentracji, wykorzystanie emocji w nauce, potrzeba przerw czy sposoby motywowania uczniów. Dzięki opisanym w książce metodom i narzędziom nauczyciele: o zbudują podczas zajęć atmosferę sprzyjającą nauce, o pomogą uczniom zrozumieć, utrwalić i zapamiętać nauczane treści, o nauczą się wykorzystywać edukacyjny potencjał nowoczesnych technologii, o będą skutecznie nauczać, a ich uczniowie zaczną osiągać lepsze wyniki.

Cena: 32,00 zł

Gotowi do szkoły? Start!

Gotowi do szkoły? Start!
Gotowi do szkoły? Start!
Idealna książka dla polskich rodziców przerażonych skutkami szkolnej reformy i poszukujących cienia nadziei dla swoich maluchów.
Dzięki temu poradnikowi rodzice będą w stanie pomóc dziecku przejść przez trudny okres zmian. Z książki Jenkins dowiedzą się, jak radzić sobie z niepokojem pierwszaka, jak pomóc mu nawiązać pierwsze przyjaźni, przezwyciężyć strach przed zmianami, zaakceptować fakt, że każde dziecko ma inne atuty i inne słabości, nauczyć się odporności i nie ulegać szkolnym dręczycielom. Całość napisana jest lekko, ze swadą i dowcipem.

 

Cena: 29,99 zł

Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki

Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki
Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki

Niniejsza książka to szeroka perspektywa postrzegania dziecka 6-letniego jako potencjalnego ucznia szkoły podstawowej, któremu rzeczywistość kreuje los bardziej lub mniej odpowiadający osobistym preferencjom. W wyniku kontrowersji zogniskowanych wokół reformy oświaty, a w niej wcześniejszego rozpoczynania edukacji już przez dzieci 6-letnie, akcentuje się w niej holistyczny ogląd dziecka. Przedstawione możliwości i ograniczenia w rozwoju poszczególnych sfer dają możliwość antycypacji obrazu funkcjonowania tego dziecka w szkolnej rzeczywistości, co wyznacza się jego gotowością edukacyjną. Jednak gotowość szkolna dziecka to nie tylko jego dojrzałość biologiczna, ale też gotowość szkoły przejawiająca się w wielu aspektach jej instytucjonalnej i zadaniowej działalności. To współbrzmienie obu podmiotów edukacyjnych zmagań gwarantujących małemu dziecku osiąganie szkolnych efektów. Warunkiem poznania dziecka i jego całościowego oglądu są działania diagnostyczne, których szeroki wachlarz prezentowany jest kandydatom na nauczycieli, jak i nauczycielom czynnie pracującym. Bogata oferta narzędzi badawczych pozwala na koncentrowanie się na tych obszarach rozwoju sześciolatka, które stanowią istotę jego gotowości do podejmowania zadań szkolnych. W kompetencjach diagnostycznych nauczyciela mieści się też możliwość jego działań pomocowych aktywizujących gorzej funkcjonujące sfery, wyróżnione podczas diagnozy. Tak więc studenci, nauczyciele, jak też i rodzice, którym zależy na dobru dziecka, mając bogate źródło wiedzy dotyczącej gotowości szkolnej dziecka, przekraczającego próg szkoły, mogą wzbogacić swój zasób wiedzy o te elementy, które jako aktualne, wydają się ważne i niezbędne w ich wyposażeniu.

Cena: 29,99 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl