logopedia rzeszówpedagogika rzeszów

Producenci

Przesiewowy test do badania artykulacji

Przesiewowy test do badania artykulacji
Przesiewowy test do badania artykulacji

"Przesiewowy test do badania artykulacji" służy do diagnozowania umiejętności wymowy głosek, które zgodnie ze statystycznym modelem rozwojowym pojawiają się wcześnie, a mianowicie głosek: palatalnych (ś, ź, ć, ʒ́ ) , przedniojęzykowo-zębowych (s, z, c,ʒ), prymarnej dla szeregu głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych - l oraz dziąsłowych ( š, ž, č, ǯ, r) które ze względu na stopień trudności realizacyjnej, pojawiają się zwykle w procesie rozwojowym później . Badania kliniczne dowodzą, że są to głoski, z wymową których dzieci mają największy problem. Podczas swobodnych wypowiedzi dziecka w trakcie diagnozowania "Przesiewowym testem do badania artykulacji", badający ma również możliwość usłyszenia ewentualnych deformacji i błędnych realizacji głosek, które rzadziej ulegają substytucjom lub zaburzeniom, niemniej indywidualnie mogą się pojawić.

Cena: 52,00 zł

SWM - Test do badania zagrożenia dysleksją

SWM - Test do badania zagrożenia dysleksją
SWM - Test do badania zagrożenia dysleksją

W Teście znajdują się zadania służące do: badania dominacji stronnej (obiekt badania: ręka, oko, ucho, noga), badania funkcji słuchowych (powtarzanie podanych samogłosek, sylab i wyrazów), badania funkcji wzrokowych -  analizy i syntezy wzrokowej na materiale tematycznym (układanie części układanki), analizy i syntezy wzrokowej na materiale atematycznym (układanie podanego wzoru z klocków). Badania użycia języka – artykulacja i komunikacja, badania pamięci sekwencyjnej (lewopółkulowej), badania grafopercepcji.

Cena: 250,00 zł

Karty Diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka...

Karty Diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka...
Karty Diagnozy. 10 etapów rozwoju dziecka...
Karty Diagnozy dla terapeutów, logopedów, lekarzy pediatrów, psychiatrów, neurologów i rodziców:- charakteryzują 10 etapów rozwoju dziecka od 4. do 36. miesiąca życia- zawierają dokładny opis umiejętności i sprawności, które powinno posiadać dziecko w określonym przedziale wiekowym- pozwalają w prosty i czytelny sposób monitorować i diagnozować rozwój dziecka- dzięki kartom diagnozy można łatwo sprawdzić, czy dziecko we właściwym czasie osiągnęło kolejne kamienie milowe rozwoju, a tym samym - za
Cena: 29,90 zł

KOSF - Karty oceny słuchu fonemowego

KOSF - Karty oceny słuchu fonemowego
KOSF - Karty oceny słuchu fonemowego
KOSF - Karty oceny słuchu fonemowego są narzędziem standaryzowanym. Test przeznaczony jest do badań diagnostycznych prowadzanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3;0 do 7;6 lat. Cena promocyjna do końca 2016 r. Test składa się z 3 części: MATERIAŁU OBRAZKOWEGO, który zawiera 34 kolorowe ilustracje, drukowane na laminowanych kartkach form
Cena: 149,00 zł

Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży

Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży
Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży
Kwestionariusz obrazkowywraz z Kartą badania mowy jest owocem wieloletnich doświadczeń z pracy diagnistyczno - terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z wadami wymowy, zarówno w normie intelektualnej jak i z obniżona sprawnością umysłową. Test przeznaczony jest do badania małych dzieci od 3 roku życia do wieku młodzieńczego, prawidłowo rozwijających się oraz dzieci, u których rozwój psychofizyczny przebiega nieharmonijnie od momentu, kiedy potrafię nazwac prezentowane obrazki.
Cena: 89,00 zł

Mój profil dominacji

Mój profil dominacji
Mój profil dominacji
Test Mój profil dominacji to narzędzie, w którym do diagnozy modelu lateralizacji zostały wykorzystane zadania obrazkowe. Nowa formuła testu oparta na projekcjach graficznych sprawdziła się również bardzo dobrze w diagnozie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Pozycja ta składa się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej z nich czytelnicy znajdą garść informacji o lateralizacji i jej wpływie na proces uczenia się, opis procedur
Cena: 26,00 zł

Od deski do deski

Od deski do deski
Od deski do deski
Testy ze znajomości lektur dla uczniów klas IV-VI Od deski do deski to publikacja przeznaczona dla uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej, dotycząca lektur omawianych w klasach IVVI. W I części znajdują się testy wiedzy, które z pewnością okażą się przydatne w utrwalaniu wiedzy o bohaterach i fabule przeczytanych pozycji, a także doskonaleniu umiejętności uważnego czytania i wykorzystywania tekstu jako źródła informacji. Zgromadzone w II części propozycje prac pisemnych służą natomiast ćwicze
Cena: 26,00 zł

Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna

Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna
Sprawność językowa dziecka a gotowość szkolna
Publikacja składa się z dwóch części: Kwestionariusza diagnostycznego (książki) i Materiałów diagnostycznych (teczki). Jest to narzędzie, które umożliwi nauczycielom przedszkolnym dokonanie oceny poziomu rozwoju mowy dzieci przed przekroczeniem przez nie progu szkolnego. Pomoc ta może być również wykorzystana przez logopedów do wstępnej diagnozy i terapii. Ocenie podlega zdolność rozumienia i nadawania mowy, posługiwanie się częściami mowy i ich prawidłowa odmiana, umiejętność budowania zdań ora
Cena: 29,00 zł

Test do badania słuchu fonemowego

Test do badania słuchu fonemowego
Test do badania słuchu fonemowego

Test do badania słuchu fonemowego jest przeznaczony do badań diagnostycznych prowadzanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów, psychologów, logopedów, neurologopedów oraz innych osób zajmujących się oceną słuchu fonemowego u dzieci w wieku od 3-0 do 7-6 lat.Test składa się z 3 części: MATERIAŁ OBRAZKOWY zawiera 62 kolorowe ilustracje, drukowane na kartonie o wymiarach 11x11 cm dwustronnie laminowanym; PODRĘCZNIK zawiera podstawy teoretyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia testu oraz procedury standaryzacji. W podręczniku opisano również instrukcję przeprowadzenia testu a także analizę uzyskanych wyników. Dodatkowo w opracowaniu umieszczone zostały przykłady, w jaki sposób wypełniać karty badania. 40 stron format B5; KARTY BADANIA SŁUCHU FONEMOWEGO są to poręczne formularze do wprowadzania wyników badania. Test do badania słuchu fonemowego charakteryzuje się następującymi cechami: został wystandaryzowany dzięki czemu zapewnia najbardziej obiektywną ocenę słuchu fonemowego; uzyskał pozytywne recenzje trzech profesorów: językoznawcy, pedagoga specjalnego i psychologa; materiał obrazkowy został wykonany na trwałym kartonie oraz spięty sprężynką; rozdzielono część teoretyczną od procedury testowej (pytania testowe, interpretacja wyników) dzięki czemu uzyskano funkcjonalny materiał do prowadzenia badań.

Cena: 99,00 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl